Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2022
9 Dec

Polisen kontrollerade 3 500 personer och fordon i Stockholms hamnar

2022-12-09 15:17
Polisen kontrollerade 3 500 personer och fordon i Stockholms hamnar
Polisen, Tullen, Kronofogden och Kustbevakningen samarbetare i kontroll av fordon och personer som anländer till Stockholms hamnar. Bild: Polisen

Organiserad brottslighet, smuggling och gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet var fokus i insats EMPACT Trident som polisen genomförde i samarbete med andra europeiska länder i veckan.

Den EU-gemensamma insatsen kallad EMPACT Trident genomfördes mellan 6-8 december i region Stockholm. Under de tre dagarna har polisen i region Stockholm kontrollerat 1 723 fordon och 1 849 personer som passerat hamnarna, totalt 28 ankomster och avgångar.

– Det här arbetet har gett oss en god bild av vad som passerar in och ut i region Stockholm. Det ger oss ett bra underlag för hur vi ska arbeta i framtiden, säger Mikael Koskenniemi, chef för rörliga kontrollsektionen på gränspolisenheten i region Stockholm.
Kontrollerna har skett i god samverkan med Tullverket, Kustbevakningen och Kronofogdemyndigheten och tillsammans har myndigheterna utmätt kontanter, smycken, fordon och annat gods till ett värde av 1 010 069 kr, samt upprättat 14 anmälningar.

Insatsen ligger inom ramen för prioriteringen organiserad tillgreppsbrottslighet, Organized Property Crime, (OPC) i EU:s policycykel. Policycykeln antogs 2010 av EU för att hantera de viktigaste brottshoten mot EU och syftar till att förebygga organiserad tillgreppsbrottslighet, smuggling och annan gränsöverskridande brottslighet i Östersjöområdet.

– Den här insatsen stärker samarbetet med Östersjöländerna och andra myndigheter i arbetet med internationella brottsnätverk. Fokus har varit vid våra hamnar då Östersjöns färjetrafik används av flera nätverk som begår brott i regionen, säger Mikael Koskenniemi. Region Stockholm har höjt ambitionen med Empact Trident då det är första gången Sverige leder Östersjösamverkan inom ramen för insatsen.

– Vi vill visa att vi i region Stockholm tar ansvar för den trafik som passerar våra hamnar. Nyhet från Polisen region Stockholm

Publicerad 09 december 2022 15:17
Källa: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2022/december/polisen-kontrollerade-3-500-personer-och-fordon-i-stockholms-hamnar/
Nyckelord:
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2024 Smartsand