Search
<< 

SmartDNA®

Skydda värdefulla ägodelar med

- en osynlig "stöldmärkningsfärg" som penslas eller sprayas på den produkt du vill skydda.
Varje stöldmärkningssats har sin egen unika kod, alltså ett eget DNA-nummer. Numret är unikt i hela världen. Polisen kan via ett register se vem som är ägare till just denna DNA-kod - och du kan få tillbaka det du blivit bestulen på. Godkänt enligt PAS820:2012 (Klass A vilket är högsta möjliga) även godkänd enligt SSF 1098 utg. 1, SBSC.
SmartDNA® syns inte (utan polisens utrustning) och är omöjlig att tvätta bort. Ställ gärna frågor på ps@smartsand.se

Äkta DNA-märkning

Produkten är framställt från växtriket, och är marknadens effektivaste MärkDNA. Det kan appliceras på en rad olika sätt och erbjuda ett helt nytt och effektivt brottsförebyggande skydd mot stöld och inbrott. SmartDNA® är osynligt i vanligt ljus men blir synligt under UV-ljus.

Genom vår databas kan Polisen spåra stöldgods och ägaren kan återfå gods.

Databasen är ISO 27000 GK samt uppfyller GDPR

Genom dekaler och skyltar visar vi att området och/eller objektet är skyddat mot stöld och inbrott.

Väl beprövat

Konceptet är välbeprövat och har exempelvis medverkat till flera uppmärksammade och fällande domar i Sverige och Storbritannien.

Enkelt, snabbt och effektivt:

  • Stöldskyddsmärkning med SmartDNA® går snabbt
  • För företag, hem och bil
  • Större chans att återfå stulet gods
  • Tjuven skyr märkta saker
  • DNA hämtat från växtriket

-"Inom polisen är vi mycket positiva till konceptet med SmartDNA® och det kommer, så fort det är etablerat på marknaden, att fungera avskräckande men också skapa stora möjligheter att i högre grad klara upp grova rån" Anders Burén, chef på Spaningsroteln, Länskriminalen

-"Du har större chans att återfå stulet gods! Tänk också på att tjuven skyr märkta saker. SmartDNA® är ett bra komplement i Grannsamverkan!"
Roland Borgström Brottsförebyggande Närpolis, Järfälla

SmartDNA® är ett registrerat varumärke och här visas några exempel på andra användningsområden där tillverkaren, Applieddnasciences USA, gjort stora framgångar världen över.

Märkningen håller minst fem år på föremål. MärkDNA förekommer idag i sprinklersystem på banker, värdedepåer, värdetransporter, butiker, lager, fordon eller på värdeföremål i hushåll. Det är en modern stöldskyddsmärkning som är flexibel och ger en spårbarhet som avskräcker kriminella. Märk-DNA kan appliceras på värdefulla ägodelar utan att de förstörs eller minskar i värde.är spårbart.kopplar samman föremålet med dess ägare.gör föremål oattraktiva på hälerimarknaden.avskräcker tjuven från att gå in bostäder och stjäla värdeföremål.är en billig och enkel åtgärd att skydda privata värdeföremål. Märk-DNA löser inte alla inbrottsproblem men är ett utmärkt komplement till andra inbrottsskyddande åtgärder.

Bostadsinbrott minskat i områden med DNA-märkning

Läs fortsättningen på Polisens hemsida

Skyddar bostäder

Skyddar arbetsplatser

SmartDNA med unik DNA-kod från växtriket

Skyddar bilar

Skyddar guldbutiker
Copyright 2024 Smartsand