Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2019
13 Aug

Stölder av bildelar fortsätter minska

2019-08-13 12:00
Stölder av bildelar fortsätter minska
Under de två första kvartalen 2019 har stölderna av bildelar minskat med 45 procent jämfört med samma period 2018. Det visar den senaste halvårsstatistiken från Larmtjänst över stulna airbags, navigationsenheter och huvudstrålkastare.
Under 2018 började bröts trenden av det ökande antalet stölder av bildelar. Under 2019 har stölderna fortsatt minska och under de två första kvartalen minskade stölderna med 45 procent jämfört med samma period 2018.
Under 2019 har 769 stölder av bildelar inträffat vilket kan jämföras med 1399 stölder under samma period 2018. Anledningen till minskningen av antalet stölder kan bero på flera faktorer så som lyckade insatser av Polisen i Stockholm och det brottsförebyggande arbetet som genomförts av försäkringsbranschen och fabrikanter för att motverka stölderna. Flest stölder äger rum i storstadsområdena och under 2019 har 364 stölder inträffat i Stockholms län, 208 stölder i Skåne län och 73 stölder i Västra Götalands län. För att undvika stöld tänk på följande: Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö. Märk utsatta komponenter med märk-DNA och tydliggör detta på bilen. Detta kan ha en avskräckande effekt. Använd larmsystem. Om statistiken: Statistiken är baserad på tre typer av bildelar som försäkringsbolagen valt ut på basis av erfarenhet av vilken typ av stölder som är vanligt förekommande och för vilka det finns god avsättning i större kvantiteter på den svarta marknaden Larmtjänst 13 augusti 2019
Nyckelord:
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2020 Smartsand