Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2019
15 Maj

“Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”

2019-05-15 08:00
“Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat”
STÖLDER. DNA-märkning är en förebyggande metod som bland andra företaget Smart DNA Protection AB arbetar med.

Kortfattat går det till så att en vätska med en unik DNA-sträng kod penslas på det stöldbegärliga godset. Polisen kan på så vis snabbt identifiera ägaren till stöldgodset med hjälp av DNA-koden. Så undviker du stölder på bygget
Polisen är i dag utrustad med UV-lampor för att kunna detektera märkta föremål. Det är därför enkelt att identifiera exempelvis ett märkt verktyg. Varför ökar då stölderna?
Gustaf Juhlin, vd på Smart DNA Protection AB
– Huvuddelen av stölderna begås av internationella brottssyndikat. Utförseln från Sverige brister i kontroller och polisen, som gör ett bra arbete, har inte tillräckliga resurser, säger Gustaf Juhlin, vd på Smart DNA Protection AB, och tillägger: – Så länge tull och polis inte kontrollerar gods som förs ut ur landet kommer brotten fortsätta öka. Åklagare måste förstå att det handlar om grov organiserad brottslighet. Det är också så att straffen är relativt låga i Sverige. Så fick de tillbaka sina stulna företagsbilar Vad man kan göra? – Verktyg och maskiner ska DNA-märkas. När polisen upptäcker misstänkt stöldgods kan de härleda detta till en stöld. Det gör det också svårare att sälja stulna föremål. Vi rekommenderar alltid att man ska tänka som de kriminella, vilket verktyg väljer man helst? DNA-märkning kan även förebygga internstölder. Att tömma själv är bästa försäkringen Förutom DNA-märkning och kameraövervakning rekommenderas branschföretag att hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg. FAKTA/Så här skyddar du dig mot stölder Börja alltid med att inventera verksamhetens risker, planera skyddsåtgärder och skyddsnivå. En första åtgärd är att göra byggområdet så säkert som möjligt med ett bra områdesskydd. Tänk på placeringen av bygg- och förrådsbodar. Det ska vara svårt att köra upp bredvid bodarna. Stäng av tillfartsvägar med tillfälliga bommar eller andra åtgärder som gör det svårare att komma fram till arbetsplatsen. Placera containers på ett sätt som försvårar angrepp och gör att risken istället ökar för att bli upptäckt. Förvara alltid stöldbegärlig utrustning som exempelvis handverktyg och mätinstrument väl inlåsta i en säker förvaring. Placera aldrig dieseltanken vid infarten. Installera låsbara lock, slangningsskydd och larm. Källa: Brottsförebyggande rådet (Brå). Publicerad: 15 maj 2019 VVS-Forum VVS och Bygg Foto: Getty Images Text: Eva-Maria Fasth
Nyckelord:
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2020 Smartsand