Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2024
25 Jan

Stölder av bildelar fortsätter minska

2024-01-25 10:00
Stölder av bildelar fortsätter minska
Under 2023 har det registrerats 1597 stölder av strålkastare, navigationssystem och airbags. Detta är en minskning med 7 procent jämfört med år 2022. Det visar den senaste statistiken från Larmtjänst.

Larmtjänst började följa stöldutvecklingen av strålkastare, navigationssystem och airbags under 2011 då man såg en ökning av dessa stölder. Sedan 2018 har antalet stölder minskat succesivt. Under 2023 registrerades 1597 stöldtillfällen av strålkastare, navigationssystem och airbags vilket kan jämföras med 1721 stölder under år 2022.

Vid ett stöldtillfälle kan flera olika komponenter stjälas. Under 2023 har totalt 1909 komponenter stulits. Vid stölder av navigationssystem och airbags syns en minskning medan antalet stölder av huvudstrålkastare visar på en viss ökning.
Statistiken visar på skillnader när det gäller vilken komponent som stjäls från respektive fabrikat. Exempelvis stjäl man främst navigationssystem och airbags från BMW-bilar men strålkastare från Volvo-bilar. BMW är fortfarande det fabrikat som är mest utsatt för stölderna. De redovisade skadekostnaderna har minskat under året och under 2023 uppgick den samlade skadekostnaden till 157 miljoner kronor, vilket är en minskning med 19 procent jämfört med 2022. Stölderna av strålkastare, navigationssystem och airbags/rattar sker främst i storstadsregionerna. Under året har antalet stölder i polisregion Stockholm minskat med 3 procent jämfört med 2022. I polisregion Syd har däremot stölderna ökat med 15 procent jämfört med 2022. Diagrammet visar antalet stöldtillfällen per månad och region under 2023. För att undvika stöld tänk på följande: Parkera din bil i ett garage eller i en upplyst och öppen miljö. Märkprodukter. Detta kan ha en avskräckande effekt. Använd larmsystem. Om statistiken: Genom ett samarbete med CAB Group AB har Larmtjänst fått tillgång till statistiska uppgifter ur kalkyleringssystemet CABAS. Statistiken omfattar endast stölder som omfattas av försäkring. Ta del av hela rapporten här: https://www.larmtjanst.se/Aktuellt1/Nyheter/2024/stolder-av-bildelar-fortsatter-minska/ ÅRSSTATISTIK 2023 RESERVDELSSTÖLDER.pdf

Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2024 Smartsand