Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2021
21 Apr

Lyckad internationell insats mot stöldligor

2021-04-21 09:34
Lyckad internationell insats mot stöldligor
Polisen har frihetsberövat 22 personer i en EU-insats som genomfördes synkroniserat i flera polisregioner förra veckan.

Insatsen genomfördes på flera platser i hela landet mellan den 13 och 16 april i form av olika typer av insatser och kontroller. Polisen samverkade också med en rad andra svenska myndigheter – Tullverket, Kronofogden, Kustbevakningen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket.

Insatsen skedde inom ramen för EMPACT-samarbetet och var inriktad mot gränsöverskridande organiserad stöldbrottslighet. Polis och andra samverkande myndigheter arbetade synkroniserat i flera länder.

Misstänks för stölder
Sammanlagt har över 220 personer frihetsberövats på olika platser i Europa, varav 22 i Sverige. De misstänks bland annat för olika typer av stölder, till exempel stölder av bildelar och båtmotorer samt inbrottsstölder. Flera personer greps också misstänkta för narkotikabrott och penningtvätt.

– De som nu är gripna skulle annars sannolikt ha varit på fri fot och stöldgodset transporterat ur landet, säger Bengt Grönlund, som varit nationella operativa avdelningens (Noa) operativa ledare för insatsen. Att polisregionerna arbetar metodiskt och synkroniserat mot samma mål gör svensk polis mycket effektiv och försvårar för de kriminella.
Synkroniserade insatser i Europa Polisarbetet bedrevs underrättelsebaserat och under insatsen genomfördes också kontroller av bland annat omkring 1.400 fordon. 14 av fordonen omhändertogs, bland annat eftersom förarna saknade körkort eller på grund av ägarnas skulder till Kronofogden. Dessutom skedde flera riktade kontroller vid olika gränspassager, vilket resulterade i att flera personer också avvisades från Sverige. – Att flera svenska myndigheter samverkar inom ramen för EMPACT och dessutom genomför insatser tillsammans med andra länder och Europol ger en styrka i brottsbekämpningen, säger Håkan Wall, chef Polismyndighetens internationella enhet vid Noa och Sveriges EMPACT-koordinator. Brottsligheten är internationell och svensk polis ser samma gränsöverskridande utmaningar som andra länder inom EU och det är avgörande att vi har en internationell samverkan Den insats som nu genomförts är ett bra exempel på att vi inom EU är starka tillsammans. Fakta om den internationella insatsen Insatsen leddes av Europol och genomfördes inom ramen för EMPACT (the European Multidisciplinary Platform Against Criminal Threats), som är en EU-struktur där medlemsländerna, och länder som har ett operativt avtal med Europol, samarbetar mot samhällshotande och gränsöverskridande brottslighet. Den här insatsen inriktade sig framförallt mot organiserad stöldbrottslighet som är ett av EU:s prioriterade brottsområden. Totalt deltog 16 EU-länder: Belgien, Cypern, Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Litauen, Nederländerna, Malta, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Sverige, Tyskland och Österrike. Utanför EU deltog fyra länder: Albanien, Norge, Serbien och Storbritannien. Pressmeddelande från Europol: 228 arrests after 70 000 individuals checked across Europe to tackle mobile criminality Nyhet från Polisen Publicerad 21 april 2021 09:34
Nyckelord:
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2021 Smartsand