Search
<< 

Press

Kategorier
Nyckelord

2017
25 Jan

Så kan DNA skydda verktygen i bilen

2017-01-25 08:00
Så kan DNA skydda verktygen i bilen
Sedan några år tillbaka använder allt fler byggfirmor märk-DNA för att avskräcka tjuvar från att begå stöld eller inbrott. DNA-märkta elhandverktyg eller andra dyrgripar har nämligen visat sig vara betydligt mer svårsålda på svarta marknaden än saker som är omärkta.

– Märk-DNA har en avskräckande effekt på kriminella eftersom de vet att de inte får någon avsättning, eller en mycket låg avsättning för gods som går att spåra.

-  Vi kan spåra DNA-märkt gods till ett specifikt inbrott, vilket gör att vi alltså kan binda kriminella till en brottsplats. Det har vi absolut inte kunnat göra tidigare i samma utsträckning, berättar projektledaren för det avslutade MärkDNA-projektet, polisen Ulf Malmqvist.

I projektet användes märk-DNA av 1500 hushåll i tre stockholmsförorter under ett drygt års tid. Jämfört med året innan minskade antalet inbrott med cirka 20 procent. Enligt Ulf Malmqvist går det dock inte att med säkerhet säga att nedgången enbart beror på användningen av märk-DNA. De inblandade i projektet var förutom representanter från företag som säljer märk-DNA även polisen och några försäkringsbolag.

 

  "Vi kan spåra DNA-märkt gods till ett specifikt inbrott, vilket gör att vi alltså kan binda kriminella till en brottsplats." Hushållen som var med i projektet utrustades med märk-DNA, som består av en vätska som användaren penslar på de saker som denne vill skydda. I avskräckande syfte sattes det sedan, vid infarten till bostadsområdena och i anslutning till villorna, upp skyltar som informerade om att hushållen använde märk-DNA. Vägen från privata hushåll till företag i byggsektorn är inte särskilt lång. Märk-DNA är enkelt att applicera på en rad objekt i byggsvängen och avskräcker tjuvar från att stjäla verktyg och andra prylar eftersom de kan spåras på ett helt annat sätt än tidigare befintliga märkmetoder.

 

Användningsområdet är oerhört brett, från märkning av alla typer av verktyg, mobiltelefoner och datorer till kopparkabel, transportbilar och entreprenadmaskiner. Märk-DNA är en osynlig vätska som innehåller en unik kod, en DNA-sträng som är unik för varje förpackning, vilken individuellt kan kopplas till respektive användare enligt märk-DNA:t.
    "Koden registreras i en internationell databas och kan sedan spåras i Sverige och andra länder." Med en UV-lampa går det att se om ett objekt är DNA-märkt. På varje mikropunkt finns en kod som kan avläsas med ett mikroskop av polis, tull och larmföretag. Ägaren kan även själv identifiera föremål med ett mikroskop. Som brottsförebyggande åtgärder följer det med dekaler och skyltar som informerar att här är prylarna minsann DNA-märkta. Koden registreras i en internationell databas och kan sedan spåras i Sverige och andra länder. Genom märkningen kan de saker som stjäls och återfinns kopplas till den som blivit bestulen och sedan återlämnas. Märkningen möjliggör också en koppling till respektive gärningsman för att kunna klara upp olika brott.På gods som är märkt med märk-DNA syns en färg som talar om vilken leverantör som tillverkat det.

 

I Sverige finns det i dag tre tillgängliga certifierade kriminaltekniska spårningsmetoder som samtliga är godkända av polisen, och som i stort sett fungerar på samma sätt. SmartDNA har utvecklats i USA och var år 2010 först med att lansera sin metod i Sverige. Sedan följde SelectaDNA och SmartWater MärkDNA, som bägge har utvecklats i Storbritannien. MärkDNA-projektet har i dag övergått till en polisiär metod som nu sprids i hela landet, vilket är ett kvitto på att MärkDNA är på uppgång i Bygg-Sverige.

 

ELINSTALLATÖREN Publicerad 25 januari 2017  |  Branschnytt Text: Anders Myrdal


Kommentarer


Inga kommentarer finns.
Bli först med att kommentera den här artikeln!
Kommentarer är modererade för den här artikeln.
Det betyder att din kommentar inte kommer att visas förrän den har blivit godkänd av en moderator.
Ange ditt namn
Ange en kommentar
Ange din e-postadress om du vill bli notifierad när nya kommentarer görs. Din e-postadress kommer inte att visas för någon annan.
Säkerhetsfråga:
För att förhindra missbruk av detta formulär vill vi att ni anger svaret på frågan nedan.
Svaret måste anges för att innehållet i formuläret skall skickas.
Ange svaret med siffror.
Verifiera att du är en person genom att svara på frågan.
Svaret anges med siffror.
Kategorier
Nyckelord

Copyright 2020 Smartsand