Search
<< 

Länkar

Bra kunskap om ämnet kräver ständig påfyllning, förr räckte det med ett lås på dörren. Numera kräver man bättre larm, bättre kamera, bättre ... SmartDNA® är ett bättre Märk-DNA - framställt från växtriket och godkänt enligt PAS 820 och den nya svenska certifieringen SSF1098.

 - Bättre kunskap om säkerhet och trygghet är våra tips. Många av tipsen är gratis, hör av dig och får du del av dem.

Var sker stölderna?

Märk-DNA är relativt nytt i Sverige men har funnits i Storbritannien och USA sedan 20 år och fungerat mycket framgångsrikt. Märkningssättet innebär att man skapar en lack med fluorescens och ett DNA-nummer som sedan knyts till specifik kund. DNA-numret appliceras därefter på gods, exempelvis metaller, plaster etc. och vid stöld kan godset identifieras genom UV-belysning. Tekniken med märkning är verkligen är på gång i Sverige och användningsområdet är enormt. Så snart man sett det i praktiken, förstår man att tjuvar och hälare undviker märkta föremål.

Även om vi bevakar vad media skriver om denna metod så skulle vi gärna se att media beskrev mer om den preventiva effekten av att märka sina värdeföremål, men läs gärna mer här 

Copyright 2020 Smartsand