Search
<< 

Länkar

Bra kunskap om ämnet kräver ständig påfyllning, förr räckte det med ett lås på dörren. Numera kräver man bättre larm, bättre kamera, bättre ... SmartDNA® är ett bättre Märk-DNA - framställt från växtriket och godkänt av SKL och Polis.

 - Bättre kunskap om säkerhet och trygghet är våra tips. Många av tipsen är gratis, hör av dig och får du del av dem.

Var sker stölderna?

Märk-DNA är relativt nytt i Sverige men har funnits i Storbritannien sedan 15 år tillbaka och fungerat mycket framgångsrikt. Märkningssättet innebär att man skapar ett DNA-nummer som sedan knyts till en kund. DNA-numret appliceras därefter på gods, exempelvis metaller, och vid stöld kan godset identifieras genom UV-belysning. Idag finns två märkföretag som är godkända och vars märkprodukter är fullt godkänt bevis i en rättsligprocess.- Detta är ett nytt märkningssätt som verkligen är på gång. Jag tror att vi snart kommer se fler branscher som börjar använda det, säger Bosse Andersson på Larmtjänst. Larmtjänst samarbete med de två märkföretagen innebär att företagen godkänt att Larmtjänst får access till deras databaser i avsikt att kunna göra en snabb sökning på anträffat gods märkt med mikropunkter. På så sätt kommer det att bli möjligt att hjälpa försäkringsbolagen och deras kunder då stulet märkt gods har anträffats.

Copyright 2019 Smartsand